De impact van Samen naar School

Onderzoek

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een reguliere school. Zoveel mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen en waar nodig krijgen ze onderwijs op maat in hun eigen klas, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Aantal klassen
Er zijn 40 Samen naar School klassen in Nederland; 38 in het primair onderwijs en 2 in het voortgezet onderwijs. De klassen zitten in 31 scholen in 24 gemeenten.

Aantal klassen per provincie
Noord-Holland11
Zuid-Holland3
Utrecht1
Noord-Brabant12
Limburg3
Gelderland3
Overijssel1
Groningen6
Totaal40

Aantal kinderen
In de Samen naar School klassen zitten in totaal 256 kinderen met een diverse beperkingen. In de afgelopen 3 jaar zijn 22 kinderen uit deze klassen doorgestroomd naar regulier onderwijs.­

Woonplaats
Van de 256 kinderen in de Samen naar School klassen komt 66% uit dezelfde gemeente als de school, waarvan 18% uit dezelfde wijk. 34% woont buiten de gemeente.

Beperkingen
Van de 256 kinderen in de Samen naar School klassen heeft 9% Downsyndroom, 16% autisme, ruim een derde gecombineerde beperkingen en eveneens een derde ernstig meervoudige beperkingen (emb).

Contact
Een Samen naar School klas is onderdeel van een gewone school. Dagelijks komen 8.500 leerlingen en 660 leerkrachten van reguliere scholen in contact met kinderen met een beperking.

Leerplicht
Van de 256 kinderen in de Samen naar School klassen heeft bijna twee derde vrijstelling van leerplicht. 16% van de kinderen staat ingeschreven op school. Een vijfde is jonger dan 5 jaar.

Speciaal onderwijs, KDC of thuiszitter
Van de 256 kinderen in de Samen naar School klassen heeft 10% voorheen op het speciaal onderwijs gezeten. Een derde van de kinderen ging naar een KDC/ODC. 6% van de kinderen zat thuis zonder onderwijs terwijl zij wel leerplichtig zijn.

Initiatiefnemers
Ruim een derde (38%) van de bestaande klassen is gestart door een ouder van een kind met een ernstige beperking.

In oprichting
Er zijn 12 klassen in oprichting, 2 in de voorschool, 6 in het primair onderwijs en 4 in het voortgezet onderwijs.  Twee derde van de nieuwe initiatiefnemers is ouder van een kind met een beperking.

Aantal klassen in oprichting per provincie
Noord-Holland2
Zuid-Holland3
Noord-Brabant3
Utrecht1
Limburg1
Overijssel1
Drenthe1
Totaal12

Het Gehandicapte Kind
Alle 40 Samen naar School klassen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij steun (geld, kennis en netwerk) van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Ook alle 12 klassen in oprichting ontvangen steun van het fonds.

De impact van Samen naar School
25/03/2021
Joke Visser