Impact van de Samen naar School klassen voor ouders

Onderzoek

Wat is de impact voor ouders wanneer hun kind naar de Samen naar School klas gaat?

Dat vroegen vierdejaars pedagogiekstudenten Mieke Oudshoorn en Mark Helmond in december 2019 aan ouders van leerlingen van de Samen naar School klassen. Dit kwam uit hun onderzoek:

Nu het kind naar de Samen naar School klas gaat, heeft:

  • driekwart van de ouders tijd om (weer) te werken;
  • iets minder dan de helft weer tijd voor hobby’s;
  • de helft van de ouders meer tijd om af te spreken met familie en vrienden;
  • driekwart van de ouders minder het gevoel er alleen voor te staan;
  • ongeveer de helft meer regie over het eigen leven;
  • de helft van de ouders meer regie over het leven van het gezin;
  • ruim de helft meer handvatten voor de opvoeding van hun kind.

Ontwikkeling van het kind

Ouders krijgen voldoende inzicht in de ontwikkeling van hun kind en hebben inspraak in het ontwikkelingsproces. Ze voelen zich begrepen en worden geholpen door de medewerkers van de Samen naar School klas. Driekwart van de ouders vindt dat hun kind zelfstandiger is geworden en ruim de helft kan het kind wat meer loslaten. Ongeveer tweederde van de ouders is niet meer de hele dag in gedachten met hun kind bezig.

Betrokkenheid ouders

Ouders voelen zich betrokken bij de Samen naar School klas en vinden dat de klas echt onderdeel uitmaakt van de school. Bijna alle ouders gaan naar de ouderbijeenkomsten die de Samen naar School klas organiseert en zijn daar positief over. Tijdens de ouderbijeenkomsten komen zij in contact met andere ouders met een kind met een beperking en kunnen zij met hen praten over hun kind en wat de beperkingen van hun kind voor henzelf betekent.

Inclusie

Dankzij hun deelname aan de Samen naar School klas worden ouders en vooral hun kind meer gekend in de wijk. Dat geldt met name voor ouders die in dezelfde gemeente wonen als de school.

Vervolgonderzoek

In 2020 heeft er een vervolgonderzoek onder ouders plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pedagogiekstudenten Floortje Sutherland en Aukje Toonen. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders meer rust ervaren sinds hun kind naar een Samen naar School  klas gaat, omdat hun kind zich hier kan ontwikkelen en kan leren van kinderen met en zonder een handicap. De kinderen worden herkend en erkend op het schoolplein en in hun woonplaats. Er ontstaat wederzijdse acceptatie tussen de kinderen, waardoor er samen gespeeld en geleerd kan worden. Voor ouders blijkt het geluk en de maximale ontwikkeling van hun kind in een Samen naar School klas het allermooiste effect te zijn.

Impact van de Samen naar School klassen voor ouders
22/02/2020
Joke Visser