Klas op Wielen PO in Alkmaar

Onze klassen

Bij de Klas op Wielen aan de Kofschipstraat te Alkmaar krijgen kinderen van 0 t/m 12 jaar met een ernstig meervoudige beperking dagelijks één op één begeleiding. Zij kunnen zich op hun eigen tempo en niveau ontwikkelen. Daarnaast bieden wij hen de (intensieve) zorg die zij
dagelijks nodig hebben.

Onze locatie is gevestigd in hetzelfde gebouw als Stichting Kinderopvang Alkmaar en de reguliere basisschool Het Kompas. Dagelijks zijn er contacten tussen kinderen met en zonder beperking. Onze kinderen zijn gekoppeld aan de klas die aansluit bij hun belevingswereld. Zo hebben zij, net als ieder ander kind, hun eigen juf/meester en klasgenoten, waar zij meerdere keren per week contact mee hebben. De kinderen sluiten aan bij lessen die voor hen interessant zijn. Voor de één is dit een les over begrijpend lezen of een geschiedenisles, maar voor de ander is dat een muziek- of gymles. Soms komen de basisschool leerlingen ook naar onze lokalen, om samen een boekje te lezen
of een leeractiviteit te ondernemen.

Met onze leermethode SCOEL (samen communiceren ontwikkelen en leren), organiseren wij thematische leeractiviteiten. Tijdens de leeractiviteiten maken we gebruik van ondersteunende communicatie, zoals bijvoorbeeld pictogrammen en spraakknoppen. Zo krijgt het leren van betekenistoekenning en taal geleidelijk aan de kans om zich te ontwikkelen.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dianne Groenhof
E-mailadres: dianne@klasopwielenalkmaar.nl

Website Klas op Wielen

Klas op Wielen PO in Alkmaar
22/09/2020
Joke Visser