Klas op Wielen VO in Alkmaar

Onze klassen

Wij zijn een Voortgezet Onderwijs klas met 7 leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. We zijn gehuisvest in wijkcentrum ‘de Rekere’ naast het Clusius College. In dit gebouw beschikken we over een 3-tal lokalen waar we individueel kunnen werken met een kind. Het wijkgebouw staat naast het Clusius College, waar wij praktijklessen volgen met de 1ste en 2de jaars VMBO leerlingen. Wij volgen de lessen: Dier, Voeding, Bloem, Plant en Paardenklas. De lessen starten meestal met een stukje theorie waarna er een praktijkopdracht volgt. Wij sluiten dan aan bij een groepje om bv samen te koken of samen dieren te leren hanteren en verzorgen. Om naar de les te gaan moeten we een klein stukje de deur uit met onze schoolspullen, net als de leerlingen van het Clusius College. Op de dag dat we geen lessen volgen gaan we vaak lunchen in de aula tijdens de lunchpauze.

Bij de Klas op Wielen werken we 1 op 1 met de leerlingen, hierdoor hebben we alle ruimte om naar de lessen te gaan en ook op onze locatie te werken aan thema’s middels onze leermethode Scoel (samen communiceren ontwikkelen en leren). Daarnaast is er ruimte voor activiteiten zoals zwemmen, wandelen en een bezoek aan de kinderboerderij. Sommige leerlingen hebben door hun beperking intensieve zorg nodig. Deze zorg kunnen wij bieden doordat wij de faciliteiten hiervoor hebben en ook de zorgmedewerkers/verpleegkundigen.

Omdat wij in het wijkcentrum gehuisvest zijn hebben we ook contact met de andere gebruikers van dit gebouw, zoals de GGZ, Edinova (waar mensen de Nederlandse taal leren), Straatgeluid (jongeren coaching) en andere buurtbewoners die ‘de Rekere’ bezoeken om bv te biljarten of andere activiteiten te ondernemen. Inclusie ten top!  

Contactgegevens

Contactpersoon: Melanie Sikkens
E-mailadres: melanie@klasopwielenalkmaar.nl
Website

Klas op Wielen VO in Alkmaar
21/07/2020
Joke Visser