Oproep Tweede Kamer aan regering: erken Samen naar School

Nieuws

De Tweede Kamer wil dat de regering de Samen naar School klassen officieel erkent als onderwijs. Dinsdagmiddag 3 maart 2020 stemde een meerderheid van de Kamer voor deze motie. De Kamer wil dat het onderwijs voortaan worden betaald uit onderwijsgeld. Dat zou een grote verbetering zijn voor Samen naar School.

In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een handicap onderwijs op maat in een gewone school. Waar mogelijk sluiten ze aan bij de leerlingen van de school. En waar nodig krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning in hun eigen, aangepaste lokaal. Sommige leerlingen doen zelfs volledig mee in een reguliere klas, met steun vanuit Samen naar School.

Samen naar School is een initiatief van het Gehandicapte Kind; met steun van de donateurs zijn inmiddels 35 klassen opgericht. De klassen zijn een oplossing voor veel gehandicapte kinderen die nu buiten de boot vallen. Zij vinden geen passende plek in het onderwijs. Daardoor vult Samen naar School een hiaat in ons onderwijssysteem. Ook helpen de klassen om het onderwijs inclusiever te maken, een belangrijk doel van de overheid.

Toch worden de Samen naar School klassen tot nu toe niet officieel erkend als onderwijs. Daardoor moet het onderwijs in veel klassen betaald worden uit het zorgbudget van de kinderen. Het Gehandicapte Kind draagt bij aan de kosten voor het oprichten van de klassen en de aanschaf van lesmaterialen, samen met HandicapNL. En doordat de klassen niet erkend worden, moeten veel kinderen vreemd genoeg een ontheffing van de leerplicht aanvragen om in de klas terecht te kunnen.

Daarin moet nu verandering komen. Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienden daarvoor een motie in, die door een meerderheid van de Kamerleden wordt ondersteund. Wij hopen van harte dat de minister de motie snel zal uitvoeren. Voor veel ernstig gehandicapte kinderen brengt dat de kans op passend onderwijs dichterbij.

Oproep Tweede Kamer aan regering: erken Samen naar School
04/03/2020
Joke Visser