Stichting Lotta in Boxmeer

Onze klassen

Stichting Lotta is een bijzondere klas in een gewone school. Bij Stichting Lotta komen kinderen van 2 t/m 12 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.

Onze klas is gesitueerd in het Jenaplan Kindcentrum. Daar zijn we onderdeel van het geheel.  We zitten in het hart van de school wat heel waardevol is voor de samenwerking. We werken dagelijks samen met de scholen de Peppels, de Canadas en Spring Kinderopvang. Er komen dagelijks maximaal 6 kinderen naar de Lotta-klas in Boxmeer.

De kinderen bij stichting Lotta krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod afgestemd op hun eigen niveau. Bij Stichting Lotta hebben de kinderen ook hun speelleermomenten op de samenwerkingsschool, altijd met individuele begeleiding vanuit de Lotta-klas. Door de hoge bezetting kunnen wij maatwerk bieden dat voor de kinderen en hun ouders heel belangrijk is. De organisatie is klein waardoor de lijntjes kort zijn. Wij staan voor hoge kwaliteit en continuïteit. Er zijn weinig wisselingen in begeleiding waardoor een goede band kan worden opgebouwd. Heel belangrijk als je kinderen en hun gezin écht goed wilt begeleiden.

Elk gezin heeft een vaste persoonlijk begeleider. Ouders worden zeer nauw betrokken in de ontwikkeling van hun kind. Samen stellen we een ondersteuningsplan op dat zowel aansluit bij het kind op school als (naar behoefte) thuis. Bij ons vinden ouders een sfeervolle en veilige plek. Warmte, liefde, saamhorigheid, creativiteit en veel aandacht voor ontwikkeling zijn kernwoorden die goed bij onze stichting passen. We denken altijd in mogelijkheden. Dicht bij huis, samen naar school, want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Contactgegevens

Contactpersoon: Anneke Joren-Roelofs
E-mailadres: anneke@stichtinglotta.nl

website

Stichting Lotta in Boxmeer
30/07/2020
Joke Visser