Stichting Lotta in Mill

Onze klassen

Stichting Lotta is een bijzondere klas in een gewone school. Bij stichting Lotta komen kinderen van 2 t/m 12 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.

Onze nieuwe klas is gesitueerd in het Kindcentrum in Mill. Onze samenwerkingspartners zijn basisschool de Kameleon, basisschool de Lens, Spring Kinderopvang en de GGD.  We hebben een prachtig nieuw klaslokaal vooraan in het gebouw. Er kunnen dagelijks maximaal 7 kinderen naar de Lotta-klas in Mill komen.

De kinderen bij stichting Lotta krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod afgestemd op hun eigen niveau. Bij stichting Lotta hebben de kinderen ook hun speelleermomenten op de samenwerkingsschool, altijd met individuele begeleiding vanuit de Lotta-klas. Door de hoge bezetting kunnen wij maatwerk bieden dat voor de kinderen en hun ouders heel belangrijk is. De organisatie is klein waardoor de lijntjes kort zijn. Wij staan voor hoge kwaliteit en continuïteit. Er zijn weinig wisselingen in begeleiding waardoor een goede band kan worden opgebouwd. Heel belangrijk als je kinderen en hun gezin écht goed wilt begeleiden.

Elk gezin heeft een vaste persoonlijk begeleider. Ouders worden zeer nauw betrokken in de ontwikkeling van hun kind. Samen wordt er een ondersteuningsplan opgesteld dat zowel aansluit bij het kind op school als (naar behoefte) thuis. Bij ons vinden ouders een sfeervolle en veilige plek. Warmte, liefde, saamhorigheid, creativiteit en veel aandacht voor ontwikkeling zijn kernwoorden die goed bij onze stichting passen. We denken altijd in mogelijkheden.

Dicht bij huis, samen naar school, want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Contactgegevens

Contactpersoon: Anneke Joren-Roelofs
E-mailadres: anneke@stichtinglotta.nl

website

Stichting Lotta in Mill
30/07/2020
Joke Visser