Stichting TIM in Schijndel

Onze klassen

Stichting TIM staat voor Thuis In de Maatschappij en is gericht op een optimale ontwikkeling van het kind. Stichting TIM is gevestigd in EBC Icarus te Schijndel (Noord-Brabant).

Stichting TIM biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke beperking, een ernstige prikkelverwerkingsstoornis en/of andere complexe beperking(en). Hierdoor kunnen kinderen (nog) geen reguliere dagbesteding of onderwijs bezoeken. Door gespecialiseerde 1:1 begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving wordt ieder kind gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen.

Stichting TIM heeft 2 lokalen waar alle kinderen begeleiding ontvangen van maandag tot vrijdag. Alle kinderen hebben leerplichtontheffing en staan niet ingeschreven op school. De kinderen hebben een financiering vanuit het PGB.

In het gebouw van EBC Icarus zijn De Beemd (regulier basisonderwijs) en De Kring (openbaar basisonderwijs) te vinden. In nauwe samenwerking met de beide scholen kijken we waar we aan kunnen sluiten binnen het onderwijs.

Samen met ouders/verzorgers kijken we naar de mogelijkheden en kwaliteiten van de kinderen en werken we aan hun ontwikkeling. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden en is voor ieder kind weer anders. Het ene kind heeft behoefte aan sociale contacten met leeftijdgenoten, de ander bezoekt op vaste tijden een klas binnen het EBC, de ander leert om te gaan met de opgedane prikkels en gedrag te reguleren. Samen kijken we naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden!

Contactgegevens

Astrid Meulenbroek
info@stichtingtim.nl

Website

Stichting TIM in Schijndel
22/07/2020
Joke Visser