Een Samen naar School klas starten

Stichting het Gehandicapte Kind maakt financiële ondersteuning mogelijk voor Samen naar School klas initiatieven voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen een reguliere school. Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor het opzetten van een nieuwe Samen naar School klas initiatief. Bijvoorbeeld voor aanpassingen die gedaan moeten worden in het klaslokaal of voor de aanschaf van nieuwe lesmaterialen. Aanvragers kunnen een bijdrage aanvragen voor een nieuwe Samen naar School klas in zowel het primair als voorgezet onderwijs.  

Een groot deel van de Samen naar School klas initiatieven zijn opgezet door ouders zelf die graag willen dat hun kind samen naar school kan gaan met broertjes, zusjes en kinderen uit de buurt. Samen naar School klas initiatieven worden ook opgezet door zorgprofessionals, leerkrachten en scholen die ervoor willen zorgen dat kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften en kinderen zonder beperking met elkaar en van elkaar kunnen leren op een reguliere school 

 

Wilt u zo’n klas opzetten en een bijdrage aanvragen voor de inrichting? Wij gaan graag met u in gesprek voor meer informatie, advies en tips over het opzetten van een nieuwe Samen naar School klas. U kunt contact opnemen via ons contactformulier. 

 

 

Zij gingen u voor

Meer weten over hoe dat gaat, een Samen naar School klas oprichten? Lees onderstaande verhalen over ervaringen van bestaande Samen naar School klas initiatieven.  

 

  • Initiatiefnemer Abdullah Karatas van de Samen naar School klas van het Mirza Foundation heeft een zoon van 7 jaar met ASS en een intellectuele beperking; “Mijn zoon Yusuf heeft de diagnose ASS met intellectuele beperking gekregen toen hij 18 maanden oud was. Wij zijn jaren zoekende geweest naar een instelling waarbij ons kind kon leren en zichzelf kon zijn. Na vele afwijzingen en mindere ervaringen heb ik besloten om zelf een start te geven aan een initiatief waarbij kinderen zoals Yusuf kunnen leren en plezier hebben. Toen ik het Samen naar School concept tegenkwam wist ik direct dat dit het moest zijn.” Met deze klas willen wij kinderen en ouders welke zich in een soortgelijke situatie bevinden een oplossing bieden. Een kans om in een kleine groep met individuele aandacht en de juiste combinatie van zorg en onderwijs te krijgen wat voor het kind werkt. 

 

  • De Samen naar School klas Bergen is een klas van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. De ouders die voor de Samen naar School klas kiezen, willen naast leren en zorg op maat, ook onderwijs en begeleiding vanuit de vrijeschool visie. Kort gezegd komt dat op het volgende neer volgens de directrice Constanze Kappelmann: “Het uitgangspunt van ons onderwijs is simpel, een leerling die enthousiast en betrokken is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof op onze scholen aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en niet andersom. Voor de Samen naar School klas van de Adriaan Roland Holstschool is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken wij ons sterk voor”. De leerstof is in eerste plaats een hulpmiddel om het kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. Goed onderwijs spreekt én het denken, én het gevoel én het handelen aan. De leerling wordt uitgedaagd te worden wie het is. Groeien en bloeien als mens, is in het vrijeschool onderwijs essentieel.  

Samen naar School Klas Mirza Foundation

Initiatiefnemer Abdullah Karatas van de Samen Naar School klas van het Mirza Foundation heeft een zoon van 7 jaar met ASS en een intellectuele beperking.“Mijn zoon Yusuf heeft de diagnose ASS met intellectuele beperking gekregen toen hij 18 maanden oud was. Wij zijn jaren zoekende geweest naar een instelling waarbij ons kind kon leren en zichzelf kon zijn. Na vele afwijzingen en mindere ervaringen heb ik besloten om zelf een start te geven aan een initiatief waarbij kinderen zoals Yusuf kunnen leren en plezier hebben. Toen ik het Samen naar School concept tegenkwam wist ik direct dat dit het moest zijn.” Met deze klas willen wij kinderen en ouders welke zich in een soortgelijke situatie bevinden een oplossing bieden. Een kans om in een kleine groep met individuele aandacht en de juiste combinatie van zorg en onderwijs te krijgen wat voor het kind werkt. 

Samen naar School klas Adriaan Roland Holstschool in Bergen

De Samen naar School klas Bergen is een klas van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. De ouders die voor de Samen naar School klas kiezen, willen naast leren en zorg op maat, ook onderwijs en begeleiding vanuit de vrijeschool visie. Kort gezegd komt dat op het volgende neer volgens de directrice Constanze Kappelmann: “Het uitgangspunt van ons onderwijs is simpel, een leerling die enthousiast en betrokken is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof op onze scholen aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en niet andersom. Voor de Samen naar School klas van de Adriaan Roland Holstschool is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken wij ons sterk voor”. De leerstof is in eerste plaats een hulpmiddel om het kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. Goed onderwijs spreekt én het denken, én het gevoel én het handelen aan. De leerling wordt uitgedaagd te worden wie het is. Groeien en bloeien als mens, is in het vrijeschool onderwijs essentieel.