Elk kind kan leren

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een beperking nooit naar school. Sommige van hen zitten de hele dag thuis. Anderen gaan naar een dagbestedingscentrum. Kinderen raken hierdoor in sociaal isolement en voelen zich vaak eenzaam. Stichting het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind, zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. In hun eigen buurt, samen leeftijdsgenootjes zonder handicap. Met de juiste zorg en onderwijs ondersteuning op maat kan elk kind optimaal leren. Door kinderen met en zonder beperking samen te laten leren en spelen komen kinderen met elkaar in contact en wordt het vanzelfsprekender om samen te leven.

Onderwijs en zorg op maat

Veel ouders van kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften  kiezen voor een reguliere onderwijsomgeving in hun eigen wijk en gemeente omdat hun kind enorm geniet van de contacten met kinderen zonder beperking. Door samen naar school te gaan met leeftijdsgenootjes uit de buurt kunnen hun kinderen vriendjes maken en worden zij minder eenzaam. Kinderen zonder beperking ervaren dat het vanzelfsprekend is om samen te leren met leeftijdsgenootjes met een beperking. 

 

Door mee te doen op een reguliere school in de wijk worden kinderen met een beperking omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door gezamenlijk deel te nemen aan lesprogramma’s en activiteiten leren kinderen van elkaar. Kinderen van de reguliere school leren kinderen met een beperking kennen en begrijpen doordat ze samen spelen, voorlezen en helpen in de Samen naar School klas. Dit roept zorgzaamheid op, creëert ruimte voor diversiteit en draagt bij aan nieuwe vriendschappen. Een Samen naar School klas bevorderd de ontwikkeling van zowel kinderen met en zonder beperking.  

 

Deelname aan een reguliere school vergroot het contact van ouders van kinderen met een beperking doordat dat zij andere ouders kunnen ontmoeten op het schoolplein. Ouders en hun kind met complexe ondersteuningsbehoeften worden gekend en herkend in hun eigen buurt. Zowel het kind als de ouders horen er volledig bij en maken onderdeel van de samenleving.  

 

 

Voor wie is de Samen naar School klas

Een Samen naar School klas is er voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften Dit kan autisme zijn, een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, of (ernstige) meervoudige beperkingen. Ouders kiezen specifiek voor deze klas omdat zij zorg en onderwijs willen bieden voor hun kind in de buurt.  

 

Een Samen naar School klas biedt ook maatwerk aan kinderen met een beperking die uitvallen bij het speciaal of regulier onderwijs, of helemaal geen onderwijs krijgen omdat ze thuis zitten of hun dag besteden in een kinderdagcentrum.  Een Samen naar School klas biedt juist die kinderen de kans weer een school binnen te komen.  

Wat samen naar school gaan inhoudt

Geïnspireerd door de bestaande initiatieven ging in 2015 het ‘Samen naar School’ project van het Gehandicapte Kind van start.

Met het project wilde het Gehandicapte Kind een overkoepelend orgaan bieden voor zowel nieuwe als bestaande klassen.

Veelgestelde vragen over Samen naar School

Kinderen met en zonder handicap samen naar school? Veel mensen vragen zich af of dat wel realistisch is.

Lees hier onze antwoorden op de meest gehoorde vragen, twijfels en bezwaren.