Elk kind kan leren

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. Sommige van hen zitten de hele dag thuis. Anderen gaan naar een dagbestedingscentrum. Het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. In de eigen wijk, met leeftijdgenootjes zonder handicap. Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Onderwijs en zorg op maat

Veel ouders van kinderen met (ernstige meervoudige) beperkingen kiezen voor een reguliere onderwijsomgeving in hun eigen wijk en gemeente omdat hun kind enorm geniet van de contacten met kinderen zonder beperkingen. Daarnaast leert hun kind meer in contact met leeftijdgenoten zonder beperking. En kinderen zonder beperking? Die leren dat iedereen erbij hoort.

 

Door mee te doen op de school in de wijk worden de kinderen omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar. De leerlingen van de school leren kinderen met een beperking kennen en begrijpen, doordat ze samen spelen, voorlezen en helpen in de Samen naar School klas. Dit roept zorgzaamheid op, creëert ruimte voor diversiteit en draagt bij aan nieuwe vriendschappen. Kinderen leren van elkaar en dat is goed voor de ontwikkeling van alle kinderen.

 

Daarnaast vergroot deelname aan een reguliere school de wereld van de ouders van kinderen met een beperking, omdat zij andere ouders ontmoeten op het schoolplein. Ouders en hun kind met een (ernstige) meervoudige beperkingen worden gekend en herkend in hun eigen wijk en gemeente. Zowel het kind als de ouders horen erbij.

 

 

Voor wie is de Samen naar School klas

De Samen naar School klas is er voor kinderen met een breed spectrum aan beperkingen. Dat kan autisme zijn, een verstandelijke beperking of (ernstig) meervoudige beperkingen. Ouders kiezen specifiek voor deze klas omdat zij thuisnabij onderwijs en goede zorg willen voor hun kind.

De Samen naar School klas biedt ook maatwerk aan de kinderen met een beperking die uitvallen bij het speciaal of regulier onderwijs, of helemaal geen onderwijs krijgen omdat ze thuiszitten of hun dag besteden in een kinderdagcentrum. Een Samen naar School klas biedt juist die kinderen de kans weer een school binnen te komen.

Samen naar school klassen in heel Nederland

Daarom zijn we in 2015 gestart met het project Samen naar School. We helpen bij de oprichting van Samen naar School klassen in heel Nederland.

Er zijn 35 Samen naar School klassen in Nederland; 34 in het primair onderwijs en 1 in het voortgezet onderwijs. De klassen zitten in 25 scholen in 22 gemeenten. In de klassen zitten in totaal 210 kinderen met een beperking (februari, 2020). Er zijn 13 klassen in oprichting.
Alle Samen naar School klassen zijn particulier initiatief, vaak van ouders, soms van zorgprofessionals of leerkrachten. Alle 35 Samen naar School klassen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij steun (geld, kennis en netwerk) van Het Gehandicapte Kind. Ook alle 13 klassen in oprichting ontvangen steun van deze goede doelenorganisatie.

Wat samen naar school gaan inhoudt

Geïnspireerd door de bestaande initiatieven ging in 2015 het ‘Samen naar School’ project van het Gehandicapte Kind van start.

Met het project wilde het Gehandicapte Kind een overkoepelend orgaan bieden voor zowel nieuwe als bestaande klassen.

Veelgestelde vragen over Samen naar School

Kinderen met en zonder handicap samen naar school? Veel mensen vragen zich af of dat wel realistisch is.

Lees hier onze antwoorden op de meest gehoorde vragen, twijfels en bezwaren.