De voordelen van Samen naar School

De voordelen van Samen naar School

Kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften en kinderen zonder beperking samen naar school laten gaan is een verrijking voor iedereen en heeft vele voordelen. Hier zetten wij de tien belangrijkste voordelen op een rij:

1. Onderwijs op maat

Kinderen krijgen onderwijs in hun eigen, aangepaste klaslokaal en sluiten zo veel mogelijk aan bij de lessen op de reguliere school. 

2. Zorg op maat

Kinderen krijgen alle zorg die zij nodig hebben van zorgprofessionals in de klas. Daarnaast komen therapeuten voor de behandeling naar school.  

3. Samen met broer en zus naar school

Kinderen kunnen samen het hun broertje of zusje weggebracht worden naar school. Niemand hoeft apart naar school gebracht te worden in een busje of taxi naar een school ver weg. 

4. In de eigen wijk

Kinderen met en zonder beperking leren elkaar kennen en kunnen ook na school afspreken met kinderen om te spelen. Ouders van kinderen met en zonder beperking komen met elkaar in contact. 

5. Samen leren

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met en zonder beperking met elkaar te laten leren in dezelfde klas positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het leerproces van kinderen met en zonder beperking.  

6. Veilig

De medewerkers binnen Samen naar School klassen hebben de specialistische kennis om een veilige leeromgeving te creëren. De lessen worden uitgevoerd in kleine groepjes en er is veel begeleiding. De benodigde aanpassingen in het klaslokaal zijn gemaakt en de benodigde hulpmiddelen zijn ook aanwezig.

7. Kostenefficiënt

Door de kleinschalige opzet zijn de overheadkosten laag en wordt het budget ingezet waarvoor het is bedoeld, onderwijs en zorg. 

8. Extra expertise en capaciteit

De school en de Samen naar School klas delen hun expertise en capaciteit. Daar heeft iedereen profijt van. 

9. Netwerk

De Samen naar School klassen in Nederland staan elkaar met raad en daad terzijde. Door hun ervaringen en expertise uit te wissen helpen zij elkaar op weg. 

10. Pionier

Onderwijsvernieuwing komt vaak van onderop. Samen naar School is de ontbrekende schakel in het onderwijs, waar kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften gewoon naar school kunnen gaan samen met kinderen zonder beperking. Samen werken wij aan inclusiever onderwijs in Nederland en Samen naar School is daarin een belangrijk voorbeeld. Samen naar School klassen waar onderwijs en zorg wordt aangeboden voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen het regulier onderwijs. Binnen de ministeries OCW en VWS wordt Samen naar School erkend als de manier om inclusief onderwijs in Nederland te realiseren.