De voordelen van Samen naar School

De voordelen van Samen naar School

Als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, is dat een verrijking voor iedereen. Daarom ondersteunt het Gehandicapte Kind de oprichting van Samen naar School klassen. Kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking krijgen daar zorg en onderwijs op maat, zoveel mogelijk samen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Dat heeft vele voordelen. Hier zetten we er tien op een rij.

1. Onderwijs op maat

Kinderen krijgen zo nodig onderwijs in hun eigen, aangepaste lokaal en sluiten zoveel mogelijk aan bij de lessen op de reguliere school.

2. Zorg op maat

Kinderen krijgen alle zorg die zij nodig hebben van de professionals in de klas. Daarnaast komen therapeuten voor behandeling naar de school.

3. Samen met broer en zus naar school

Ouders brengen tegelijk kun kinderen naar dezelfde school. Niemand hoeft apart met een busje naar een school ver weg.

4. In de eigen wijk

Kinderen met en zonder beperking leren elkaar kennen en kunnen ook na school afspreken om te spelen. Bovendien krijgen hun ouders contact met andere ouders in de buurt.

5. Samen leren

Uit onderzoek blijkt: als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, is dat goed voor de ontwikkeling van álle kinderen.

6. Veilig

Medewerkers hebben de specialistische kennis om een veilige leeromgeving te creëren. De groep is klein en er is veel begeleiding. Benodigde hulpmiddelen zijn aanwezig.

7. Kostenefficiënt

Door de kleinschalige opzet zijn de overheadkosten laag en wordt het budget ingezet waarvoor het is bedoeld: onderwijs en zorg.

8. Extra expertise en capaciteit

De school en de Samen naar School klas delen hun expertise en capaciteit. Daar heeft iedereen profijt van.

9. Netwerk

Van enkele klassen naar een beweging. De Samen naar School klassen in Nederland staan elkaar met raad en daad terzijde. Zij wisselen expertise uit en helpen elkaar op weg.

10. Pionier

Onderwijsvernieuwing komt vaak van onderop. Samen naar School is de ontbrekende schakel in het onderwijs, waardoor kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking gewoon naar school kunnen gaan.

Waarom samen naar school gaan belangrijk is

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school.

Het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen.

Veelgestelde vragen over Samen naar School

Kinderen met en zonder handicap samen naar school? Veel mensen vragen zich af of dat wel realistisch is.

Lees hier onze antwoorden op de meest gehoorde vragen, twijfels en bezwaren.