Wat is Samen naar School?

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

De eerste twee klassen zijn gestart door Stichting Mees in Breda (in 2006) en door ‘Klas op Wielen’ in Alkmaar (in 2011). Dit waren de eerste plekken in Nederland waar kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan. De initiatiefnemers hadden als doel, werken aan de inclusie van kinderen met een beperking binnen het onderwijs. Nadat deze initiatieven waren gestart, meldden zich langzaamaan meerdere initiatiefnemers zich bij Het Gehandicapte Kind. Het fonds honoreerde ook hun aanvragen en met behulp van de financiële ondersteuning werden nog 5 Samen naar School klassen opgericht.

Hulp voor klassenoprichters

Geïnspireerd door de bestaande initiatieven ging in 2015 het ‘Samen naar School’ project van het Gehandicapte Kind van start. Met het project wilde het Gehandicapte Kind niet alleen het aantal Samen naar School klassen uitbreiden, maar ook een community bouwen voor zowel nieuwe als bestaande klassen. Het project verenigt de krachten van bestaande klassen, ondersteunt nieuwe initiatiefnemers en informeert belangstellenden die overwegen een Samen naar School klas op te richten. In 2019 is het Samen naar School project over gegaan naar het Expertisecentrum Samen naar School dat zowel nieuwe als bestaande Samen naar School klassen ondersteunt.

Het aantal klassen groeit

Sinds de start van het ‘Samen naar School’ project is het aantal Samen naar School klassen sterk gegroeid. De belangstelling voor netwerkbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring is groot onder de initiatiefnemers. Deze groei is toe te schrijven aan de groeiende bekendheid van het project en de steun die initiatiefnemers ontvangen van het Expertisecentrum Samen naar School. Met deze site hopen wij nieuwe initiatiefnemers nog beter te kunnen faciliteren in hun weg naar het opzetten van een eigen Samen naar School klas.

Waarom samen naar school gaan belangrijk is

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school.

Het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen.

Veelgestelde vragen over Samen naar School

Kinderen met en zonder handicap samen naar school? Veel mensen vragen zich af of dat wel realistisch is.

Lees hier onze antwoorden op de meest gehoorde vragen, twijfels en bezwaren.