Wat is Samen naar School?

In een Samen naar School klas gaan kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften  samen naar school met kinderen zonder beperking op een reguliere school. Kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften krijgen op deze school zorg en onderwijs op maat in een eigen aangepast klaslokaal die aansluit bij hun behoeftes. Zij ontvangen individuele begeleiding en nemen deel aan de activiteiten van de reguliere klas. De kinderen van de reguliere school doen ook mee aan de activiteiten met de kinderen in hun aangepast klaslokaal. Het uitgangspunt van een Samen naar School klas is dat ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden heeft en met de juiste zorg en onderwijs ondersteuning optimaal kan leren. Leerlingen met en zonder beperking sluiten aan bij elkaars lesprogramma's en activiteiten. Samen naar School klassen worden uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkrachten, en zorgverlener(s) op basis van een zorg en onderwijsplan wat afgestemd is met ouders. De eerste twee Samen naar School klassen werden opgericht door Stichting Mees in Breda in 2006 en door Klas op Wielen in Alkmaar in 2011. Dit waren de eerste twee plekken in Nederland waar kinderen met en zonder beperking samen naar school konden gaan.  

Hulp voor klassenoprichters

Geïnspireerd door de bestaande initiatieven ging in 2015 het Samen naar School project van Stichting het Gehandicapte Kind van start. Met Samen naar School project wil Stichting het Gehandicapte Kind niet alleen het aantal Samen naar School klassen uitbreiden, maar ook een community bouwen voor zowel nieuwe als bestaande klassen. Het project verenigt de krachten van bestaande klassen, ondersteunt nieuwe initiatiefnemers en informeert belangstellenden die overwegen een Samen naar School klas op te richten. In 2019 is het Samen naar School project overgegaan naar het Expertisecentrum Samen naar School dat zowel nieuwe als bestaande Samen naar School klassen ondersteunt. Voor advies, informatie, tips en vragen over Samen naar School kunt u contact opnemen via het contactformulier.

 

Het aantal klassen groeit

Sinds de oprichting van deze twee Samen naar School klas initiatieven is het aantal Samen naar School klassen in Nederland hard gegroeid. Wij zijn trots te mogen melden dat er inmiddels 53 Samen naar School klassen zijn gerealiseerd verspreid door heel Nederland waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen kunnen leren op een reguliere school. Er zijn 47 in het primair onderwijs en65 in het voorgezet onderwijs. Alle Samen naar School klassen zijn particulier initiatief, vaak van ouders, soms van zorgprofessionals of leerkrachten. Alle 53 Samen naar School klassen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun (financiële middelen, expertise, en netwerk) van Stichting het Gehandicapte Kind). Hierbij een aantal voorbeelden van onlangs opgestarte Samen naar School klassen en Samen naar School klassen die in oprichting zijn: 

 

– De Samen naar School klas van Mirza Foundation in Utrecht is een klas die richt zich op de instroom van leerlingen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Leerlingen krijgen individuele begeleiding en voeren leeractiviteiten uit samen met de kinderen van de reguliere school. 

 

– De Samen naar School Klas van basisschool de Imenhof in Losser is een klas waar kinderen met een beperking een eigen klas hebben met een leerkracht en waar nodig een zorgmedewerker waar ze extra begeleiding op maat krijgen. Maar waar het kan sluiten ze aan bij hun leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld bij het buitenspelen, knutselen of gym.  

 

-Samen naar School Klas Gripklas in Groningen is een klas waar kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen gaan. De pijlers van Stichting Gripklas zijn integratie, onderwijs, ondersteunende communicatie en betrokkenheid van de ouders. Door kinderen mét en zonder beperking Samen naar School te laten gaan creëert Gripklas de mogelijkheid voor deze kinderen om elkaar te leren kennen en betekenisvolle contacten aan te gaan.  

 

-De Samen naar School klas van Stichting Iep Octant de Triangel in Delfgauw is een klas waar kinderen met verstandelijke beperking onderwijs op maat en intensieve begeleiding binnen de muren van de reguliere basisschool. Kinderen met en zonder beperkingen ontmoeten elkaar en leren van elkaar. 

 

-Het Keizerhuis is een klas waar specialistische begeleiding wordt gegeven aan jonge kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar, met een autismespectrumstoornis. De specialistische begeleiding vindt plaats in basisschool de Herédium in Zijderveld. Het Keizerhuis werkt samen met de basisschool om ervoor te zorgen dat de kinderen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar mogen leren.