Lesprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Nieuws

In opdracht van het Expertisecentrum Samen naar School wordt een lesprogramma ontwikkeld, dat in de Samen naar School klassen wordt ingezet voor onderwijs aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar, IPIO-Z. IPIO-Z staat voor Integraal Pakket voor Inclusief Onderwijs en Zorg voor (e)mb kinderen. In het lesprogramma gaat het om de combinatie van onderwijs en zorg en wordt aangesloten bij de reguliere onderwijsomgeving.

Aanleiding

Uit de enquête en werkbezoeken aan de Samen naar School klassen bleek dat er behoefte is aan:

 • Een leerlijn voor kinderen met een meervoudige beperking met een cognitieve leeftijd tussen de 0 en 4 jaar
 • In een programma waarmee een individueel aanbod (portfolio) per kind kan worden samengesteld: één plan voor zorg, onderwijs en therapie, gericht op inclusie
 • Met een overzicht van doelen per domein
 • En een database met lesactiviteiten
 • Die meteen te gebruiken zijn in de klas
 • Door alle medewerkers
 • Met tips voor inclusie.

Deskundigheid

Het lesprogramma wordt ontwikkeld door leerkrachten die veel ervaring hebben met het bieden van onderwijs aan kinderen met meervoudige beperkingen en de Plancius en ZML leerlijnen. Dit project wordt ondersteund door een Klankbordgroep die bestaat uit deskundige gebruikers.

Natuurlijk gaan we met dit lesprogramma het wiel niet opnieuw uitvinden en daarom heeft er in de eerste helft van 2019 een inventarisatie plaatsgevonden van het materiaal dat al in de Samen naar School klassen en andere settings wordt gebruikt.

Uitgangspunten

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek en de eigen praktijk van de Samen naar School klassen zijn er voor het lesprogramma de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Ieder kind heeft recht op onderwijs en daarom heeft ieder kind met een ernstig meervoudige beperking ook recht op:

 • Een inclusieve onderwijsomgeving :
 • Een doorgaande leerlijn;
 • Een leerlingvolgsysteem;
 • Materiaal dat ontwikkeling uitdaagt;
 • Een gevarieerd aanbod op maat.

De Samen naar School klassen kunnen deze leeromgeving op maat aan deze kinderen bieden.

Werkwijze

We hebben uit de de Plancius- en de ZML-leerlijnen 9 domeinen gedestilleerd: Taal & Communicatie, Rekenen, Sensomotoriek, Zelfredzaamheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming). Voor elk van de domeinen hebben we hoofddoelen en tussendoelen bepaald. Voor alle tussendoelen hebben we lesactiviteiten gemaakt op 6 niveaus (van 0-6 maanden, 6-12 maanden, etc.). Uiteindelijk leidt dit tot een lesprogramma met honderden lesactiviteiten. Op basis van het niveau van het kind kan een eigen portfolio worden samengesteld. We werken hiervoor samen met het kindvolgsysteem van Kindin.

Digitale omgeving

Het lesprogramma IPIO-Z wordt aan de Samen naar School klassen aangeboden binnen de digitale omgeving van het leerlingvolgsysteem Kindin. De klassen betalen hiervoor jaarlijks een licentie-fee.

Planning

 • Domeinen Taal en communicatie, Rekenen en Sensomotoriek beschikbaar voor de Samen naar School klassen met licentie: 10 mei 2021
 • Training voor de Samen naar School klassen: 20 en 27 mei, 3 juni.
 • Verzamelen feedback: t/m voorjaar 2022
 • Uitwerken domeinen Spel, Zelfredzaamheid en Sociaal-emotionele ontwikkeling: april-juli 2021.
Lesprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen
26/01/2020
Joke Visser