Lesprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Nieuws

In opdracht van het Expertisecentrum Samen naar School wordt een lesprogramma ontwikkeld, dat kan worden ingezet voor de ontwikkeling van kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar, IPIO-Z. IPIO-Z staat voor Integraal Pakket voor Inclusief Onderwijs en Zorg voor (e)mb kinderen. In het lesprogramma gaat het om de combinatie van onderwijs en zorg en wordt aangesloten bij de reguliere onderwijsomgeving.

Uit de enquête en werkbezoeken onder de Samen naar School klassen blijkt dat er behoefte is aan:

 • Een leerlijn van 0-4 jaar
 • In een programma waarmee een individueel aanbod (portfolio) per kind kan worden samengesteld: één plan voor zorg, onderwijs en therapie, gericht op inclusie
 • Met een overzicht van doelen per domein
 • En een database met lessen en activiteiten
 • Die meteen te gebruiken zijn in de klas
 • Door alle medewerkers
 • Met tips voor inclusie.

Het lesprogramma wordt gemaakt door Marieke Bol, Jolanda Duineveld en Françoise Op de Laak, leerkrachten met veel ervaring met het werken met kinderen met (ernstige) meervoudige beperkingen en de Plancius en ZML leerlijnen.

Natuurlijk gaan we met dit lesprogramma het wiel niet opnieuw uitvinden en daarom heeft er in de eerste helft van 2019 een inventarisatie plaatsgevonden van het materiaal dat al in de Samen naar School klassen, speciaal onderwijs en andere settings wordt gebruikt.

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek en de eigen praktijk van de Samen naar School klassen zijn er voor het lesprogramma de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Ieder kind heeft recht op onderwijs en daarom heeft ieder kind met een ernstig meervoudige beperking ook recht op:

 • Een doorgaande leerlijn;
 • Een leerlingvolgsysteem;
 • Een leeromgeving waar materiaal is dat ontwikkeling uitdaagt;
 • Een gevarieerd aanbod op maat.

De Samen naar School klassen kunnen deze leeromgeving op maat aan deze kinderen bieden.

Planning

 • Uitwerken Taal en communicatie: september 2019 – januari 2020
 • Proefversie klaar op: 1 februari 2020
 • Presentatie tijdens netwerkbijeenkomst op 13 februari 2020
 • Samen naar School klassen gaan met proefversie aan de slag van maart – juni 2020
 • Evaluatie in juni/juli 2020, waarna bijstelling.
 • Febr – juni 2020: uitwerken domeinen sensomotorische ontwikkeling en rekenen.
 • Presentatie van de uitgewerkte domeinen en de testfase van Taal en communicatie tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 oktober 2020.
Lesprogramma voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen
26/01/2020
Joke Visser