Lesprogramma voor kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking

Nieuws


Lesprogramma IPIO-Z in Kindin

In opdracht van het Expertisecentrum Samen naar School is er een lesprogramma ontwikkeld, dat ingezet kan worden voor onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking met een ontwikkelingsniveau tot ongeveer 4 jaar, IPIO-Z. IPIO-Z staat voor Integraal Pakket voor Inclusief Onderwijs en Zorg voor (e)mb kinderen. In het lesprogramma wordt er aangesloten bij de reguliere onderwijsomgeving, wat je terugvindt in een lesaanbod voor alle onderwijsdomeinen op verschillende niveaus. Dit lesaanbod met leerlingvolgsysteem is opgenomen in een digitale omgeving genaamd Kindin. Via dit systeem kun je de kinderen volgen in hun ontwikkeling, waarbij ouders via een ouderinlog mee kunnen kijken.

Aanleiding

Uit de enquête en werkbezoeken aan de Samen naar School klassen bleek dat er behoefte was aan:

 • Een doorgaande leerlijn voor kinderen met een meervoudige beperking met een cognitieve leeftijd tussen de 0 en 4 jaar;
 • In een programma waarmee een individueel aanbod (portfolio) per kind kan worden samengesteld: een onderwijsplan met oog voor inclusie;
 • Met een overzicht van doelen per domein;
 • En een database met lesactiviteiten;
 • Die meteen te gebruiken is in de klas;
 • Door alle medewerkers;
 • Met tips voor inclusie.

Deskundigheid

Het lesprogramma is ontwikkeld door leerkrachten die veel ervaring hebben met het bieden van onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking en bekend zijn met de Plancius en ZML leerlijnen. Dit project wordt ondersteund door een klankbordgroep die bestaat uit deskundige gebruikers.

Uitgangspunten

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek en de eigen praktijk van de Samen naar School klassen zijn er voor het lesprogramma de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Ieder kind heeft op onderwijs en daarom heeft ieder kind met een (ernstige) meervoudige beperking ook recht op:

 • Een inclusieve onderwijsomgeving;
 • Een doorgaande leerlijn voor alle onderwijsdomeinen;
 • Een leerlingvolgsysteem;
 • Materiaal dat ontwikkeling uitdaagt;
 • Een gevarieerd aanbod op maat.Leerkrachten, maar ook overige betrokkenen bij kinderen met een meervoudige beperking kunnen goed uit de voeten met het programma door een heldere lesbeschrijving, waarbij benodigd materiaal, een lesbeschrijving, een tip voor inclusie en een lesbeoordeling worden beschreven.

De aangepaste Pippi Langkous spreuk: ‘Je hebt het nog niet gedaan, maar ik denk dat je het wel kan’, vind je terug als visie in het lesprogramma.

Werkwijze

In het onderwijs wordt gewerkt met onderwijsdomeinen. In het lesprogramma IPIO-Z vind je de volgende onderwijsdomeinen:

 • Taal & communicatie;
 • Rekenen;
 • Sensomotoriek;
 • Zelfredzaamheid;
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling;
 • Spelontwikkeling;
 • Leren leren;
 • Wereldoriëntatie;
 • Kunstzinnige vorming.Voor elk domein hebben we hoofddoelen en tussendoelen bepaald. Voor alle tussendoelen hebben we lesactiviteiten gemaakt op 6 niveaus. Het gaat hier om de volgende ontwikkelingsniveaus:

 • Niveau 1: 0-6 maanden;
 • Niveau 2: 6-12 maanden;
 • Niveau 3: 12-18 maanden;
 • Niveau 4: 18-24 maanden;
 • Niveau 5: 24-36 maanden;
 • Niveau 6: 36-48 maanden.Uiteindelijk heeft dit geleid tot een lesprogramma met honderden lesactiviteiten. Het kind kan worden ingeschaald in een bepaald niveau en krijgt dan toegang tot de lesactiviteiten behorende bij dit niveau, met uitbreiding naar andere niveaus, aangegeven met kleurcodes.

Dit vind je terug in het leerlingvolgsysteem dat verbonden is aan de lesactiviteiten van Kindin. Iedere behaalde vaardigheid wordt hierin geregistreerd in een grafiek en schriftelijke rapportage.

Digitale omgeving

Het lesprogramma IPIO-Z wordt aangeboden binnen de digitale omgeving van het leerlingvolgsysteem Kindin. De klassen betalen hiervoor jaarlijks een licentie-fee.

Wilt u een demo van KindIN IPIO-Z? Neem dan contact op via: https://www.kindin.nl/#contact

Lesprogramma voor kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking
21/06/2023
Joke Visser