Handreiking Samen naar School

Onderzoek

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren
voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om kinderen in zorginstellingen en ernstig (meervoudig) beperkte kinderen
die sterk afhankelijk zijn van zorg. Zij zijn vaak echter weldegelijk in staat tot het volgen
van (kleine stappen in) onderwijs. Ook zijn er leerlingen in het speciaal onderwijs die
dichter bij huis onderwijs kunnen en willen krijgen. Deze kinderen en de rest van onze
maatschappij, zijn erbij gebaat dat ze zoveel mogelijk samen naar school gaan met
leeftijdsgenoten. Op een reguliere school, met een passende combinatie van onderwijs
en zorg. Klik hier om de Handreiking te lezen.

Handreiking Samen naar School
14/09/2022
Pauline Gransier