Overzicht van het onderzoek naar de effecten van de Samen naar School klassen door de Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek

Na 5 jaar onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen maken we de balans op en zetten we de uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken op een rij.

In dit document (pdf) vind je de samenvattingen van de bevindingen met betrekking tot:

  • De attitudes en ervaringen van leraren, leerlingen en ouders;
  • Motieven en tevredenheid van ouders met een kind met ernstig meervoudige beperkingen;
  • De impact van de Samen naar School klas op kinderen met emb.

Download document

Overzicht van het onderzoek naar de effecten van de Samen naar School klassen door de Rijksuniversiteit Groningen
26/11/2020
Joke Visser