Stichting De Asstronaut in Utrecht

Onze klassen

Stichting De Asstronaut is een Samen naar School klas in de gemeente Utrecht voor kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand.

De stichting biedt zorg en onderwijs op maat binnen de reguliere basisschool De Meander. In hun eigen klas krijgen de kinderen 1 op 1 begeleiding. De kleinschaligheid en een hoge bezetting van begeleiders zorgt er voor dat ieder kind de tijd, zorg en begeleiding krijgt welke het kind nodig heeft om tot leren te kunnen komen. We hanteren de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) therapie, dit is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. We richten ons op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt en laten het kind ontwikkelen o.b.v. zijn eigen intrinsieke motivatie.

Stichting de Asstronaut hecht grote waarde aan een inclusieve samenleving en wil daaraan bijdragen door kinderen met en zonder beperking van elkaar te laten leren.

De instroomleeftijd van de kinderen is vier tot en met tien jaar. We bieden vier dagen per week een dagprogramma aan, van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Contactgegevens

Contactpersoon: Esther Marx
E-mailadres: info@stichtingdeasstronaut.nl

Stichting De Asstronaut in Utrecht
25/06/2021
Joke Visser